Våra företrädare.

Tor Odensson. – Partiordförande. Tor har nästan alltid varit aktiv inom någon nationalistisk rörelse. Hans kamp för det svenska folket och sitt fosterland står högst upp på agendan. Han är en känd och uppskattad röst i våra webradioprogram, som han sänder tillsammans med sin flickvän Johanna Westman.


Daniel Svensk. – Vice Partiordförande. Våran grundare och tidigare första partiordförande. Ett av dom mest kända partier som Daniel har varit aktiv inom är Ny Demokrati. Han hade även en ledande roll inom partiet; Bevara Sverige Invandrarfritt.

Torgny Landhammar. – Andre vice partiordförande. Han ser ganska bögig ut, men hans fru och barn garanterar att Torgny inte är en homofil. Torgny är en stolt, helsvensk patriot sedan ca. 15 år tillbaka. Han jobbar på heltid med politiken och att upplysa människor om regeringens mångkulturella experiment.

Johanna Westman. – Ordf. för NRU, Partisekreterare. Hon halkade in i den nationella rörelsen på ett bananskal då hon träffade sin nuvarande pojkvän Tor Odensson, på en bar i Södertälje. Hon fick då upp ögonen för att Nationalrasistiska Partiet är det enda partiet som verkligen bryr sig om svenskarnas väl.

Ewa Svensk. – Ordf. för NRK, ledamot. NRP har länge haft ett rejält gubbvälde utan några karismatiska och starka kvinnor. Men i och med att Ewa valdes in som ordförande i NRK samt ledamot i styrelsen så fick vi äntligen en stark kvinnlig röst. Ewa bor med tillsammans med sin man Daniel Svensk (Nrps grundare) i stockholmsförorten Rinkeby. Hon arbetar med rehabilitering av neurosedynskadade barn.

Uno Sjöblom. – Ordf. för NRS, suppleant. En riktig krutgubbe som vet vad han vill! Nationalrasistiska seniorer är en samling bakåtsträvare (detta är inte negativt på något vis) som vill ha tillbaka 1950-talets Sverige, ett etniskt homogent och tryggt folkhem.