Nationalrasistiska seniorer.

Vi inom NRS vill tillbaka till den tid då Sverige fortfarande var Sverige. Vi är alltså bakåtsträvare, men detta ser vi inte som någonting negativt utan det var snarare mycket som var bättre förr. Maten var billigare, vi hade lägre skatter, mindre kriminalitet, för att nämna ett fåtal saker. Svenskarna vill inte ha den massiva mångkultur som finns idag, dessutom kan man inte ens kalla det för mångkultur, utan snarare är det så att alla invandrare väljer att bosätta sig tillsammans med sitt eget folk. Dessa etniska enklaver har oftast lite eller ingen respekt alls för Sverige och svenskarna, i många fall är det snarare våra generösa bidrag som lockar. Precis som invandrarna vill även vi bo tillsammans med våra egna, vi vill inte ha en massa småländer inne i Sverige.

Det är allmänt känt att otryggheten ökar, våra svenska barn och ungdomar samt äldre behandlas som skit rent utsagt medan invandrarna behandlas som kungar och drottningar, med en massa extra bidrag och förtur inom arbetslivet. Det sjukaste är att de äldre invandrare som kommer hit inte behöver lyfta ett finger för att få en fullgod pension, det har den svenska garantipensionen sett till. Trots att dessa jönsar inte har lyft ett finger för att bidra till Sveriges välfärd, dom har inte arbetat här eller någonting, så kan dom i vissa fall få en högre pension än vissa svenska pensionärer som har arbetat i en herrans massa år.

NRS vill ha bättre äldre och sjukvård, sänkta skatter, vi vill ha fler poliser och ambulansmän (dessa ska INTE vara invandrare), en tryggare tillvaro och en garanterat bra pension som man kan leva på. För att allt detta ska kunna bli en realitet så måste den massiva invandringen strypas, vi kräver ett totalstopp för ALL utomnordisk invandring. Vi vill inte att någon utomnordisk invandrare ska släppas in, hur bra skäl han/hon än säger sig ha för att komma hit.

Bevara Sverige svenskt!