Denna sida innehåller både produkter som finns och inte finns på
marknaden. Detta är alltså en nostalgi- och informationssida.