Här kan du se hur dom ledande personerna inom NRP ser ut.


Tor Odensson. - Partiordförande.
Tor har nästan alltid varit aktiv inom någon nationalistisk
rörelse. Hans kamp för det svenska folket och sitt fosterland
står högst upp på agendan. Han är en känd och uppskattad
röst i våra webradioprogram, som han sänder tillsammans
med sin flickvän Johanna Westman.


Daniel Svensk. - Vice Partiordförande.
Våran grundare och tidigare första partiordförande.
Ett av dom mest kända partier som Daniel har varit
aktiv inom är Ny Demokrati. Han hade även en
ledande roll inom partiet; Bevara Sverige Invandrarfritt.


Torgny Landhammar. - Andre vice partiordförande.
Han ser ganska bögig ut, men hans fru och barn garanterar
att Torgny inte är en homofil. Torgny är en stolt, helsvensk
patriot sedan ca. 15 år tillbaka. Han jobbar på heltid med
politiken och att upplysa människor om regeringens
mångkulturella experiment.


Johanna Westman. - Ordf. för NRU, Partisekreterare.
Hon halkade in i den nationella rörelsen på ett bananskal
då hon träffade sin nuvarande pojkvän Tor Odensson, på
en bar i Södertälje. Hon fick då upp ögonen för att
Nationalrasistiska Partiet är det enda partiet som verkligen
bryr sig om svenskarnas väl.


Ewa Svensk. - Ordf. för NRK, ledamot.
När Ewa valdes in som ordförande i NRK samt ledamot
för styrelsen så fick vi äntligen en stark kvinnlig
röst. Ewa bor med tillsammans med sin man Daniel Svensk
(vår grundare) i stockholmsförorten Rinkeby. Hon arbetar
med rehabilitering av neurosedynskadade barn.


Uno Sjöblom. - Ordf. för NRS, suppleant.
En riktig krutgubbe som vet vad han vill! Nationalrasistiska seniorer
är en samling bakåtsträvare (detta är inte negativt på något vis)
som vill ha tillbaka det gamla Sverige, ett etniskt homogent
och tryggt folkhem.